Zakladatelia FINAS

 • Davy Čajko

  President

  Pred 5 rokmi sme položili základ s úplne novou témou, ktorá štartovala zásadné zmeny vo...

  view profile
 • Davy Čajko

  President

  5 years ago, we started with a completely new topic, which began a fundamental change in the "Fintech"...

  view profile
 • Pavol Čverha

  Vice President

  My first meeting with colleagues from FINAS in our law firm infected me with a creative spirit and...

  view profile
 • Pavol Čverha

  Vice President

  Moje prvé stretnutie s kolegami z FINAS v našej advokátskej kancelárii ma nakazilo tvorivým...

  view profile
 • Kenneth Kumor

  Vice president

  V rámci FINAS chceme docieliť, aby na Slovensku vznikalo viac firiem s ambíciou uplatniť sa...

  view profile
 • Kenneth Kumor

  Vice president

  Digital currencies and mobile Fintech applications are already an integral part of the functioning...

  view profile

Chceš sa zapojiť do rýchlo rastúcej komunity?